Un espai d’innovació i emprenedoria cultural pel talent i les indústries creatives i culturals.
Un espai per a convertir idees en àmbits tecnològiques en nous serveis i productes.
Un espai de referència pels creadors i la indústria.
Un espai obert a la investigació i a la creativitat.
Un espai per la ciutat i el ciutadà.