Institut De Cultura de Barcelona - ICUB

Creat el 1996, com a òrgan únic de totes les funcions municipals en matèria de cultura a partir de la fusió de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, de l’Institut Municipal Barcelona Espectacles i del Centre gestor de museus.

Des de l’1 de gener de 2006 l’Institut de Cultura s’ha constituït com una Entitat Pública Empresarial Local (EPEL). Una modalitat d’ens públic prevista per llei que confereix plena capacitat jurídica i autonomia de gestió a l’Institut de Cultura per portar endavant els seus programes i projectes.

Missió

– Crear, gestionar i mantenir el patrimoni artístic, científic, tecnològic, natural i documental de la ciutat.
– Explotar comercialment els béns i activitats de l’Institut.
– Difondre la cultura pels districtes i barris de Barcelona.
– Impulsar les activitats de sectors culturals sense ànim de lucre.
– Incentivar la presència a la ciutat d’indústries i equipaments culturals.
– Promoure les activitats culturals i de lleure que es desenvolupen a la ciutat.
– Participar en l’impuls de les grans infraestructures culturals de titularitat de l’Estat, de la Generalitat o de titularitat concurrent radicades en el municipi.
– Donar suport a la iniciativa ciutadana i cívica.

Peninsula

Peninsula gestiona a Barcelona el Canòdrom – Parc de Recerca Creativa. S’especialitza en la incubació en les etapes inicials de projectes. Seguint els principis de Lean Startup, utilitzen la seva pròpia metodologia, el Mètode Peninsula, per guiar els emprenedors a través de tot el procés de descobriment i validació del model de negoci, des de l’etapa inicial fins a la construcció d’un producte viable, i el accés a finançament.

Peninsula ofereix formació contínua als equips per garantir que els emprenedors tenen les eines i coneixements necessaris per assolir l’encaix del seu producte en el mercat. Proporcionant espai d’oficina, recursos humans, disseny, comercialització i gestió dels serveis; i l’accés privilegiat als mentors i xarxes.

Peninsula ha posat en marxa set incubadores diferents amb agents públics o corporacions que els tenen com el seu soci amb innovació oberta. Aquests programes han creat 31 empreses i donat suport a 154 startups.
Per a més informació sobre Peninsula o els nostres programes d’incubació, si us plau visiteu: corporate.canodrom.com.