Incubadora de projectes de videojocs.
Creació digital partint dels treballs fi de la UPF.
Incubadora de projectes de joves emprenedors
Projecte que ajuda a iniciar-se en altres mercats de la UE.
Incubadora de projectes de drons.
Projectes creatius amb incidència sobre polítiques públiques.
Desenvolupament adreçat als professionals del sector dels mitjans.
Projecte que ajuda a iniciar-se en altres mercats de la UE.