Què és Repte Canòdrom Barcelona?

Promoure la coparticipació directe entre les comunitats creatives i l’Ajuntament de Barcelona per a la resolució de reptes concrets de la ciutat és l’objectiu del Repte Canòdrom Barcelona que es proposa acollir cinc residències de recerca i prototipatge obert al Canòdrom Parc de Recerca Creativa per a la implementació d’accions de polítiques públiques al territori. Els projectes treballaran entorn els àmbits de la innovació artística, la tecno-política, la ciència ciutadana, l’economia col·laborativa i l’open data.

La convocatòria del Repte Canòdrom Barcelona és fruit de l’acord entre l’Institut de Cultura de Barcelona i Sónar+D, i compta amb la participació de diverses àrees de l’Ajuntament de Barcelona les quals facilitaran la posada en marxa dels projectes guanyadors.

El Repte Canòdrom Barcelona ofereix la possibilitat als creatius i artistes d’involucrar-se en la creació i implementació de projectes de ciutat. Mitjançant la residència al Canòdrom del projectes seleccionats es vol:

https://canodrom.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_cup.svg
 • Potenciar l’ús de les tecnologies de la Internet del Futur en el sector de les comunitats culturals i creatives.
 • Promocionar i donar a conèixer noves formes d’experimentació basades en la creació i l’ús de la tecnologia com a mitjà per a la participació ciutadana.
 • Pilotar projectes al territori amb el suport municipal per a promoure entorns d’innovació oberta i de participació ciutadana.
https://canodrom.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_megaphone.svg
 • Impulsar la investigació i experimentació en nous formats i continguts culturals i socials basats en entorns multidisciplinaris.
 • Fomentar la recerca i la innovació com un procés essencial en l’àmbit del disseny d’acció de polítiques públiques.
 • Incentivar el disseny, prototipatge i validació de projectes innovadors al territori amb el suport municipal i participació ciutadana.
https://canodrom.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_spread_text.svg
 • Apropar a la ciutadania els valors de la innovació i la creativitat mitjançant l’ús de la tecnologia.
 • Situar el coneixement, la ciència i la tecnologia com a eix sobre el que ha de pivotar la innovació i les relacions entre l’administració pública, l’acadèmia, les comunitats culturals i socials.
 • Connectar el coneixement creatiu cultural i acadèmic mitjançant la realització de projectes col·laboratius amb retorn social.

Què estem buscant?

Equips i candidats amb experiència en l’àmbit de la creació i/o de la cultura, ciència i tecnologia o experiència en l’àmbit tecnològic aplicat al sector de la cultura i/o la ciència.

Els projectes a desenvolupar en el context del Repte Canòdrom Barcelona han de definir el paper que tindrà l’Ajuntament de Barcelona al projecte i s’emmarcaran en els àmbits d’actuació i de recerca des d’una perspectiva transversal:

Economia col·laborativa
Circularitat i sostenibilitat ; Comerç de proximitat ; Open source ; Plataformes on-line

Tecnopolítica

Empoderament ; Inclusió digital ; Democràcia distribuïda i directe ; Sobirania ; Coneixement/cos

Ciència ciutadana
Desigualtat econòmica ; Inclusió social ; Qualitat de l’aire ; Mobilitat ; Biodiversitat ; Canvi climàtic ; Presa de decisions col·lectives

Open data i patrimoni

Patrimoni digital ; Territori i proximitat ; Recuperació memòria històrica ; Visualització avançada (Realitat Augmentada i Virtual) ; Open data ciutadà ; Dades qualitatives vs. dades quantitatives

Innovació artística
Noves eines creatives ; Models de distribució ; Models de co-creació ; Plataformes en línia ; Experiències transmèdia ; Apps

Com és el Repte Canòdrom Barcelona?

oie_transparent (9)

Convocatòria

El període d’admissió de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB. La data de publicació de les bases de la convocatòria a través de mitjans oficials de l’ICUB és el 11 d’octubre i inclourà els criteris de valoració i la composició del jurat. El 31 d’octubre és el darrer dia per inscriure’s mitjançant el següent formulari.

Per tal d’ajudar al participant que encara no comptin amb un equip per reforçar la seva candidatura s’ha establert sessions de creació d’equips candidats i presentació de la convocatòria el:

 • Dijous 21 de Juliol de 10 h a 12 h.
 • Dimarts 6 de Setembre de 18 h a 20 h.
 • Dijous 15 de Setembre de 18 h a 20 h.

Per a la primera fase del procés de selecció (formació en línea) els criteris de valoració son:

 • Adequació de la proposta als àmbits d’acció plantejats a través de solucions creatives i amb estratègies de coparticipació – Fins a 25 punts.
 • Quota d’impacte i retorn social a Barcelona de la proposta – Fins 30 punts.
 • Capacitat d’implicar comunitats creatives de Barcelona en la solució del repte – Fins a 15 punts.
 • Aspectes motivacionals de l’equip – Fins a 10 punts.
 • Complementarietat i grau d’integració dels perfils de l’equip – Fins a 10 punts.
 • Qualitat i innovació en el disseny de la proposta – Fins a 10 punts.
 • Qualitat i innovació en la tecnologia que inclou la proposta – Fins a 10 punts.

Per a la segona fase del procés de selecció (incubació presencial) els criteris de valoració son:

 • Capacitat de respondre a reptes de ciutat a través de diversos àmbits d’acció descrits a la convocatòria – Fins a 15 punts.
 • Capacitat d’implementació als departaments i programes municipals – Fins a 15 punts.
 • Connexió del projecte amb el teixits socials i culturals de Barcelona – Fins a 10 punts.
 • Assistència al procés de formació online – Fins a 10 punts.
 • Experiència de l’equip – Fins a 10 punts.
 • Millora en la configuració de l’equip – Fins a 10 punts.
 • Evolució en el disseny de la proposta – Fins a 10 punts.
 • Evolució en la tecnologia que inclou la proposta – Fins a 10 punts.
 • Grau d’obertura tecnològica i de dades (open source, open data i open access), i grau de circularitat dels actius resultants de l’execució del projecte. – Fins a 10 punts

1a fase: Incubació

Formació en línea

El 28 de Novembre es realitza la comunicació dels 15 equips seleccionats per la fase de formació online que comença el 29 de Novembre

Fins a 15 projectes seran seleccionats pel jurat i tindran dret a una formació i acompanyament on-line per tal d’enfortir el procés de desenvolupament conceptual de les aplicacions i el descobriment de clients.

Es comptarà amb la participació en el procés de tècnics, formadors i/o experts relacionats estretament amb el món cultural, què donaran el seu feedback sobre el concepte de la idea presentada i oferiran recursos informatius i didàctics tant en l’àmbit conceptual i teòric com en aspectes tecnològics fen us de la metodologia lean startup, a efectes de millorar i enfortir les propostes.

Aquesta formació i acompanyament tindrà una durada de 4 setmanes. Al final d’aquest període de formació i desenvolupament els equips passar un test amb sessions de contrast i hauran de presentar l’evolució de les seves aplicacions al jurat, que decidirà els 5 equips seleccionats per la Incubació.

Incubació Presencial

El jurat seleccionarà un total de cinc equips per la fase d’Incubació i Residència els quals treballaran amb un equip de responsables i tècnics municipals i un equip de mentors. Cada equip rebrà 120 hores d’assessorament per part d’especialistes per tal d’assolir la viabilitat del projecte; que conjuntament amb la residència al Canòdrom es un premi valorat amb 11.040€.

Abans de finl d’any es realitzarà la comunicació dels equips seleccionats per la fase d’incubació pel jurat que es desenvoluparà de l’2 de gener de 2017 fins al 31 de març de 2017.

Especialistes amb les següents temàtiques:

 • Disseny de producte i experiència d’usuari, co-creacions, co-disseny i wireframing.
 • Adquisició, activació, retenció, viralitat i creixement d’usuaris i clients.
 • Gestió de la producció amb metodologies àgils i gestió d’equips de desenvolupament.
 • Desplegament al núvol i definició d’arquitectura de sistemes.
 • Administració (finances, comptabilitat, legal, laboral i recursos humans).

2a fase: RESIDÈNCIA

Residencia durant l’abril i maig al Canòdrom Parc de Recerca Creativa

 • 4 llocs de treball amb calaixera al co-working.
 • Ús de material informàtic del Canòdrom
 • Accés als tallers formatius i cartera d’activitats.

3a fase: PILOT

Pilot amb l’Ajuntament

 • El comitè municipal garantirà la implantació d’un pilot del projecte en formar part de la definició del mateix com a soci estratègic.
 • S’establiran un mínim de 10 entrevistes amb les àrees de l’ajuntament implicades al projecte per tal d’ajudar a definir i implantar el mateix.
 • Es definiran les possibles alternatives contractuals per tal d’assegurar la viabilitat de cada projecte escollit.

Presentació pública del projecte:

 • Del 15 al 17 de juny de 2017.
 • Dintre del marc del SONAR+D

Mentors

José Luis de Vicente

José Luis de Vicente

SONAR+D

 Javier Toret

Javier Toret

UOC

Víctor Jiménez

Víctor Jiménez

Fundació i2Cat

Josep Perelló

Josep Perelló

UB

 Mayo Fuster

Mayo Fuster

UOC-Dimmons / BarCola

Emprenedors

El programà d'incubació al Canòdrom, ha estat clau per aprendre que l'aspecte més important a l'hora d'iniciar una startup és conèixer molt bé el teu usuari (o client): per començar t'has d'assegurar que li estiguis solucionant un problema, si no estàs mort.

Eduard BonadaCommon Locals

Contacta amb nosaltres per la següent convocatòria!

Promotors